Fortsæt arbejdet med din kommunikation

 

Kommunikationen er afgørende for din hverdag. Med Kommunikationsspejlet får du en vigtigt pejling af udfordringer, styrker og indsatser. Det kan gøre din hverdag både bedre og mere effektiv efter Spejlsamtalen, hvor du lægger en personlig kommunikationsstrategi. Har du lyst til at arbejde videre med din kommunikation findes der mange muligheder. 

 

Vi tilbyder skræddersyede forløb eller fælles indsatser for udvalgte ledere eller ledergrupper. 

 

Vores Lunch & Learn koncept giver dig og dine kollegaer her-og-nu inspiration og motivation til at tackle typiske udfordringer i dagligdagen.

 

Er behovet for forandring i kommunikationen lidt mere grundlæggende kan en tur på en skræddersyet Bootcamp være en vej fremad. Alternativt kan enkle forskningsbaserede værktøjer fra Spejlværktøjskassen købes hos os.

 

Både Lunch & Learn, Bootcamps og værktøjerne er alle udviklet til at matche typiske "gab" i Kommunikationspejlet. Derfor er de enkle at integrere i den strategiske opfølgning på Spejlsamtalerne på en måde, så lederen får let ved at gøre noget helt konkret ved de udfordringer Kommunikationsspejlet peger på.

 Gør hverdagen effektiv

 

Dårlig kommunikation gør hverdagen ineffektiv. Møder for lange og mails for mange. Strategien for diffus og opgaver for uklare.

 

Sæt ind, og gør en forskel for engagement og effektivitet på én gang.