Det måler Kommunikationsspejlet på

 

Kommunikationsspejlet er delt i fire temaer og en case, der målrettes din organisation. Temaerne er valgt ud på baggrund i forskning i, hvad medarbejdere og ledere har brug for. Dernæst er de sammensat, så de giver det bedste mulige grundlag for at gøre lederne bedre i en effektiv Spejlsamtale.

 

  • Dit kommunikationsmiljø – hvor godt og effektivt fungerer hverdagen?

  • Perspektiver og sammenhæng - hvordan fungerer den strategiske kommunikation?

  • Mål og retning – hvor klar er meningen og ambitionerne med arbejdet?

  • Ambassadør og rollemodel - hvordan går du forrest som leder?
  • Din kommunikation i praksis – hvor godt bruger lederne kommunikationskanalerne fra afdelingsmøde til mail
  • En aktuel case fra jeres organisation, fx den seneste organisationsforandring, jeres værdier eller en strategisk udfordring