Pilotprojekt i Assens Kommune

 

I Assens Kommune ledte ledelsen og kommunikationsfolkene efter en måde at hjælpe de mange kommunale ledere med at styrke kommunikationen. Kommunaldirektøren valgte at lade to garvede kommunikationsrådgivere certificere som Spejlrådgivere. De to er i fuld gang med at gennemføre et pilotprojekt med 12 ledere i kommunen.

 

”Det har været en spændende proces at arbejde med et nyt værktøj”, fortæller den ene af de to certificerede Spejlrådgivere, Rikke Storm, der har ledet pilotprojektet. 

 

Spejle og værktøjer

”Vi sørgede for ikke alene at sætte gang i Kommunikationsspejlet, men samtidig at sikre, at der var en række værktøjer klar til lederne, så de efter deres spejling straks kunne komme i gang med arbejdet. Det er ekstra vigtigt med så forskellige ledere, som vi har i kommunen”, understreger hun.

 

Et realistisk selvbillede som motor

”Lederne har generelt taget rigtig godt imod det. Det er ikke helt let at skulle se sig selv i et spejl, så nogle er først gået lidt i forsvar, men det er i løbet af samtalerne lykkedes os at få dem til at få lyst til at tage fat,” uddyber Rikke Storm. Eller som en af de spejlede ledere selv udtrykker det: ”Det har været rigtig interessant at blive spejlet, for det er ikke altid ens egen opfattelse af, hvordan man kommer ”ud over kanten” stemmer overens med virkeligheden. Det kan få en til at sætte tingene lidt i relief og ændre”, fortæller Helle Spillehus, leder i Assens Kommune.

 

Lederne rykker markant

Pilotprojektet er endnu ikke færdigt. Erfaringen er bl.a., at det er en udfordring at få lederne forpligtet. ”Det er derfor vigtigt at få lederne forpligtet konkret med en Kommunikationsaftale”, fortæller Rikke Storm. ”Vi er i fuld gang med andet Kommunikationsspejl, og mange ledere har virkelig rykket markant. Så det er en fornøjelse som kommunikationsrådgiver at se så konkrete resultater, og vi har opbakning fra vores kommunaldirektør til at gøre en forskel for vores ledere”.

Assens Kommune

Assens Kommune

 

Assens Kommune har godt 42.000 indbyggere. Den fynske kommune har ca. 200 ledere.

 

Organisationen arbejder med værdibaseret ledelse og et fælles medarbejder-mantra: Vi gør hinanden gode. Derfor er det oplagt også at sikre at lederne kan facilitere den gode kultur med effektiv kommunikation.

 

I pilotprojektet deltager ledere fra ældre- og daginstitutionsområdet.