Spejlets debut i TDC A/S

 

Af kommunikationsrådgiver Mette Avnshøj

 

TDC A/S var en af de første virksomheder som afprøvede kommunikationsspejlet. Det skete tilbage i 2006, da Anne Katrine Lund udviklede et større projekt om lederkommunikation i samarbejde med TDC koncern kommunikation. Samarbejdet førte konkret til flere værktøjer, herunder kommunikationsspejlet, som man bestilte hos kommunikationsafdelingen, når hele ledergrupper eller enkelte ledere ville have målt deres styrker og svagheder på kommunikationsområdet.   

 

Det virkede fra første færd
Kommunikationsspejlet blev første gang brugt af en ledergruppe på 12 personer i TDC Mobil Kundeservicecenter. Her fik alle lederne lavet en nulpunktsmåling med spejlet, der viste niveauet for deres kommunikative evner og som også identificerede de fokusområder, hver enkelt skulle udvikle. Efter ca. 4 måneder fik samme 12 ledere lavet en ny måling med kommunikationsspejlet. En slutmåling. 

Resultat? Samlet fik de hævet fokusområderne med 1 point på en 5-punktskala, og enkeltvis viste målingerne endnu bedre resultater. Fx hævede en leder et af sine fokusområder fra 3,3 til 4,7 på 5-skalaen.

 

Rådgivningen bliver også bedre
Efter hver måling fik alle de 12 ledere spejlsamtaler med en rådgiver fra koncern kommunikation. Jeg oplevede, at det blev en anden rådgivningssituation med spejlet i hånden. Det løftede jo kvaliteten, fordi jeg helt konkret kunne vise, hvor det kneb, hvor det var godt, og hvor vedkommende skulle sætte ind. Kort sagt viste spejlet vigtigheden af god lederkommunikation, og hvordan kommunikationsindsatsen har indflydelse på forståelse og dermed trivsel – og dermed effektivitet. Det kan man jo sige, skrive og skrige nok så mange gange. Det hjælper på lydhørheden, når man kan dokumentere det gennem en personlig måling.

 

Spejlet kan suppleres
Kommunikationsspejlet i TDC A/S var del af et større projekt, der også udviklede et site med hjælp til selvhjælp - fra at holde effektive møde til at kommunikere store forandringer. Et tredje værktøj var lederkurser om godt kommunikativt lederskab og endelig fik lederne tilbudt 1:1 retorisk træning med det for øje at arbejde intenst med deres mundtlige kommunikationsevner.

 

De andre værktøjer kunne supplere spejlets resultater. Fokus-personerne kunne hente støtte og vejledning i værktøjssitet, når de havde fået det kommunikative spejlbillede og indsatsplanerne. Og ledergruppen fra Mobil Kundeservicecenter blev imellem de to målinger samlet til et kursus om god lederkommunikation – så de i fællesskab kunne arbejde med deres udfordringer som kommunikerende ledere. 

 

René Thinggård var dengang kundeserviceleder i TDC Mobil og arbejder i dag som salgschef i TDC Fastnet Norden. Han fik stort udbytte af at prøve Kommunikationsspejlet: ”For mig var målingen, værktøjerne og undervisningen afgørende for at blive god til lederkommunikation. Det lærte mig meget om at give den rigtige kommunikation på den rigtige måde. Jeg kan faktisk ikke rose det nok”.

TDC

TDC


TDC er Danmarks førende leverandør af telekommunikationsløsninger og
betalings-tv og besidder en markedsleder position indenfor alle segmenter i
hjemmemarkedet. I alle andre nordiske lande, er TDC førsteudfordreren på
erhvervsmarkedet.

 

TDC var pionerer i arbejdet med Kommunikationsspejlet, der blev testet i mange områder med stor succes.